Pelastus


 • Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan3:16
 • Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
  Kirje roomalaisille 3:23
 • Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
  Kirje roomalaisille 6:23
 • Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:6
 • Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:12
 • Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:3
 • Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
  Kirje heprealaisille 9:22
 • ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan18:3
 • Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
  Johanneksen ilmestys 3:20
 • Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 1:9
 • Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
  Kirje roomalaisille 10:9, 10, 13
 • Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
  Kirje efesolaisille2:8, 9
 • pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
  Kirje Titukselle 3:5
 • Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".
  Apostolien teot 16:31
 • Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:36
 • Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 10:28
 • Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
  Toinen kirje korinttilaisille 5:17