Enkelhed


  • og jeg skal, når jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig." Johannes 12:32
  • Thi Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde Evangeliet, ikke med vise Ord, for at Kristi Kors ikke skulde tabe sin Kraft. 1 Korinterne 1:17
  • men det, som var Dårskab for Verden udvalgte Gud for at beskæmme de vise, og det, som var svagt for Verden, udvalgte Gud for at beskæmme det stærke;og det for Verden uædle og det ringeagtede, det, som intet var, udvalgte Gud for at gøre det, som var noget, til intet,for at intet Kød skal rose sig for Gud. 1 Korinterne 1:27-29
  • og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Ånds og Krafts Bevisning, 1 Korinterne 2:4