Frelse


 • Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. Johannes3:16
 • Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud, Romerne 3:23
 • thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 6:23
 • Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig. Johannes 14:6
 • Men så mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn; Johannes 1:12
 • Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Johannes 3:3
 • Og næsten alt bliver efter Loven renset med Blod, og uden Blods Udgydelse sker der ikke Forladelse. Hebræerne 9:22
 • og sagde: "Sandelig, siger jeg eder, uden I omvende eder og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. Matthæus18:3
 • Se, jeg står før Døren og banker; dersom nøgen hører min Røst og åbner Døren, vil jeg gå ind til ham og holde Nadver med ham, og han med mig. Aabenbaringen 3:20
 • Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed. 1 Johannes 1:9
 • Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst.Thi med Hjertet tror man til Retfærdighed, og med Munden bekender man til Frelse. Thi hver den, som påkalder Herrens Navn, skal blive frelst. Romerne 10:9, 10, 13
 • Thi af Nåden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;ikke af Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig. Efeserne2:8, 9
 • frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligånd, Titus 3:5
 • Men de sagde: "Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du blive frelst, du og dit Hus." Apostelenes gerninger 16:31
 • Den, som tror på Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham." Johannes 3:36
 • og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Hånd. Johannes 10:28
 • Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt! 2 Korinterne 5:17