God søvn


  • JOB 11:18,19 Tryg skal du være, fordi du har Håb; du ser dig om og går trygt til Hvile, du ligger uden at skræmmes op. Til din Yndest vil mange bejle.
  • Salme 3:5 Jeg lagde mig og sov ind, jeg vågned, thi HERREN holder mig oppe.
  • Salme 4:8 I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.
  • Salme 91:5 Du frygter ej Nattens Rædsler, ej Pilen der flyver om Dagen
  • Ordsprogene 3:24sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, skal din Søvn vorde sød;