Adskillelse fra kære


 • og Mizpa; thi han sagde: "HERREN skal stå Vagt mellem mig og dig, når vi skilles.
  1 Mosebog 31:49
 • Om denne Dreng bad jeg, og HERREN gav mig, hvad jeg bad ham om.Derfor vil jeg også overlade ham til HERREN; hele sit Liv skal han være overladt til HERREN!" Og hun lod ham blive der for HERRENs Åsyn.
  1 Samuel 1:27, 28
 • Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.
  Salme 23:4
 • Thi Fader og Moder forlod mig, men HERREN tager mig til sig.
  Salme 27:10
 • HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust, han frelser dem, hvis Ånd er brudt.
  Salme 34:18
 • han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres Sår;
  Salme 147:3
 • Mange Vande kan ikke slukke den, Strømme skylle den bort. Gav nogen alt Gods i sit Hus for Kærlighed, Hvem vilde agte ham ringe?
  Højsangen 8:7
 • Jeg vil ikke efterlade eder faderløse; jeg kommer til eder.
  Johannes 14:18
 • Thi jeg holder for, at den nærværende Tids Lidelser ikke ere at regne imod den Herlighed, som skal åbenbares på os.
  Romerne 8:18
 • som trøster os under al vor Trængsel, for at vi må kunne trøste dem, som ere i alle Hånde Trængsel, med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!
  2 Korinterne 1:4
 • Men hvad der var mig Vinding, det har jeg for Kristi Skyld agtet for Tab;ja sandelig, jeg agter endog alt for at være Tab imod det langt højere, at kende Kristus Jesus, min Herre, for hvis Skyld jeg har lidt Tab på alt og agter det for Skarn, for at jeg kan vinde Kristus
  Filipperne 3:7, 8
 • Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Håb.
  1 Tessalonikerne 4:13
 • for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, må findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Åbenbarelse,
  1 Peter 1:7