Stolthed


 • Vær varsomme med eders store Ord, Frækhed undslippe ej eders Mund! Thi en vidende Gud er HERREN, og Gerninger vejes af ham.-
  1 Samuel 2:3
 • Kommer Hovmod, kommer og Skændsel, men med ydmyge følger der Visdom.
  Ordsprogene 11:2
 • Ved Hovmod vækkes kun Splid, hos dem, der lader sig råde, er Visdom.-
  Ordsprogene 13:10
 • Hovmodiges Hus river HERREN bort, han fastsætter Enkens Skel. -
  Ordsprogene 15:25
 • Lønnen for Ydmyghed og HERRENs Frygt er Rigdom, Ære og Liv.-
  Ordsprogene 22:4
 • Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnår Ære. -
  Ordsprogene 29:23
 • Derfor den, som tykkes at stå, se til, at han ikke falder!
  1 Korinterne 10:12
 • Men Loven beror ikke på Tro; men: "Den, som gør disse Ting, skal leve ved dem." -
  Galaterne 3:12
 • Ydmyger eder for Herren, så skal han ophøje eder.-
  Jakob 4:10
 • Thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes." -
  Lukas 14:11
 • Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,Sagtmodighed, Afholdenhed Imod sådanne er Loven ikke, -
  Galaterne 5:22, 23
 • intet gøre af Egennytte eller Lyst til tom Ære, men i Ydmyghed agte hverandre højere end eder selvog ikke se hver på sit, men enhver også på andres.Det samme Sindelag være i eder, som også var i Kristus Jesus, -
  Filipperne2:3-5
 • Hver hovmodig er HERREN en Gru, visselig slipper han ikke for Straf. -
  Ordsprogene 16:5
 • Hovmod går forud for Fald, Overmod forud for Snublen.
  Ordsprogene 16:18
 • Mangen Vej synes Manden ret, og så er dens Ende dog Dødens Veje. -
  Ordsprogene 16:25
 • Mands Hovmod går forud for Fald, Ydmyghed forud for Ære.-
  Ordsprogene 18:12
 • Derfor siger Skriften: "Gud står de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Nåde." -
  Jakob 4:6
 • Han vejleder ydmyge i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.-
  Salme 25:9
 • Ligeså, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi "Gud står de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Nåde."Derfor ydmyger eder under Guds vældige Hånd, for at han i sin Tid må ophøje eder.Kaster al eders Sørg på ham, thi han har Omsorg for eder. -
  1 Peter 5:5-7
 • "Sig således: Den, der spænder Bæltet, skal ikke rose sig som den, der løser det!" -
  Første Kongebog 20:11
 • Alt dette skabte min Hånd, så det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Ånd, og den, som bæver for mit Ord. -
  Esajas 66:2