Overlevelse i svære tider


 • Melkrukken blev ikke tom, og olien i Dunken slap ikke op, efter det Ord HERREN havde talet ved Elias.
  Første Kongebog 17:16
 • han frier dig fra Døden i Hungersnød, i Krig fra Sværdets Vold;
  JOB 5:20
 • HERREN blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;
  Salme 9:9, 10
 • HERREN kender de uskyldiges Dage, deres Arvelod bliver evindelig;de beskæmmes ikke i onde Tider, de mættes i Hungerens Dage.
  Salme 37:18, 19
 • Ung har jeg været, og nu er jeg gammel, men aldrig så jeg en retfærdig forladt eller hans Afkom tigge sit Brød;
  Salme 37:25
 • Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fuldeDerfor frygter vi ikke, om Jorden end bølger og Bjergene styrter i Havenes Skød, om end deres Vande bruser og syder og Bjergene skælver ved deres Vælde. - Sela.
  Salme 46:1-3
 • stol på ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. - Sela.
  Salme 62:8
 • siger til HERREN: Min Tilflugt, min Klippeborg, min Gud, på hvem jeg stoler.
  Salme 91:2
 • Han bredte en Sky som Skjul og Ild til at lyse i Natten;de krævede, han bragte Vagtler, med Himmelbrød mættede han dem;han åbnede Klippen, og Vand strømmede ud, det løb som en Flod i Ørkenen.
  Salme 105:39-41
 • Thi jeg udgyder Vand på det tørstende, Strømme på det tørre Land, udgyder min Ånd på din Æt, min Velsignelse over dit Afkom;
  Esajas 44:3
 • Klæder da Gud således det Græs på Markusen, som står i dag og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han da ikke meget mere klæde eder, I lidettroende?Derfor må I ikke bekymre eder og sige: Hvad skulle vi spise? eller: Hvad skulle vi drikke? eller: Hvormed skulle vi klæde os?
  Matthæus 6:30, 31
 • Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd?som der er skrevet: "For din Skyld dræbes vi den hele Dag, vi bleve regnede som Slagtefår."Men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som elskede os.Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget nærværende eller noget tilkommende eller Kræftereller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
  Romerne 8:35-39
 • vi, som trænges på alle Måder, men ikke stænges inde, ere tvivlrådige, men ikke fortvivlede,forfulgte, men ikke forladte, nedslagne, men ikke ihjelslagne,
  2 Korinterne 4:8, 9
 • Og Kvinden flyede ud i Ørkenen,hvor hun har et Sted beredt fra Gud, for at man skal ernære hende der eet Tusinde, to Hundrede og tresindstyve Dage.
  Aabenbaringen 12:6
 • Vandet binder han i sine Skyer, og Skylaget brister ikke derunder;han fæstner sin Trones Hjørner og breder sit Skylag derover;han drog en Kreds over Vandene, der, hvor Lys og Mørke skilles.
  JOB 26:8-10
 • Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fuldeDerfor frygter vi ikke, om Jorden end bølger og Bjergene styrter i Havenes Skød,om end deres Vande bruser og syder og Bjergene skælver ved deres Vælde. - Sela.
  Salme 46:1-3
 • Du mestrer Havets Overmod; når Bølgerne bruser, stiller du dem.
  Salme 89:9
 • Fremfor vældige Vandes Drøn, fremfor Havets Brændinger er HERREN herlig i det høje!
  Salme 93:4
 • skiftede Stormen til Stille, så Havets Bølger tav;
  Salme 107:29
 • og Ly til Skygge mod Hede og til Skærm og Skjul mod Skybrud og Regn.
  Esajas 4:6
 • Thi du blev de ringes Værn, den fattiges Værn i Nøden, et Ly mod Skylregn, en Skygge mod Hede; thi som isnende Regn er Voldsmænds Ånde,
  Esajas 25:4
 • Når du går gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig ikke.
  Esajas 43:2
 • HERREN er god, et Værn på Trængselens Dag; han kender dem, som lider på ham,
  Nahum 1:7
 • Og han siger til dem: "Hvorfor ere I bange, I lidettroende?" Da stod han op og truede Vindene og Søen,og det blev ganske blikstille.Men Menneskene forundrede sig og sagde: "Hvem er dog denne, siden både Vindene og Søen ere ham lydige?"
  Matthæus 8:26, 27
 • Se, jeg har givet eder Myndighed til at træde på Slanger og Skorpioner og over hele Fjendens Magt, og slet intet skal skade eder.
  Lukas 10:19