Afhænger alene af Herren


 • Men Moses svarede Folket: "Frygt ikke! Hold blot Stand, så skal I se HERRENs Frelse, som han i Dag vil hjælpe eder til, thi som I ser Ægypterne i Dag, skal I aldrig i Evighed se dem mere.HERREN skal stride for eder, men I skal tie!"
  2 Mosebog 14:13, 14
 • Når du drager i Krig mod din Fjende og får Øje på Heste, Vogne og Krigsfolk, der er talrigere end du selv skal du ikke blive bange for dem; thi HERREN din Gud er med dig, han, som førte dig op fra Ægypten
  5 Mosebog 20:1
 • HERREN selv vil gå foran dig, han vil være med dig og ikke slippe eller forlade dig; frygt derfor ikke og vær ikke bange!"
  5 Mosebog 31:8
 • een Mand iblandt eder jog tusinde på Flugt; thi det var HERREN eders Gud, som kæmpede for eder, som han havde lovet eder.
  Josua 23:10
 • Han vogter sine frommes Skridt, men gudløse omkommer i Mørket; thi ingen vinder Sejr ved egen kraft.
  1 Samuel 2:9
 • "Kom, lad os gå over til disse uomskårnes Forpost; måske vil HERREN stå os bi, thi intet hindrer HERREN i at give Sejr, enten der er mange eller få!"
  1 Samuel 14:6
 • og for at hele denne Forsamling kan kende, at HERREN ikke giver Sejr ved Sværd eller Spyd; thi HERREN råder for Kampen, og han vil give eder i vor Hånd!"
  1 Samuel 17:47
 • "Vær frimodige og slærke; frygt ikke og forfærdes ikke for Assyrerkongen og hele den Menneskemængde, han har med sig; thi en større er med os end med ham!Med ham er en Arm at Kød, men med os er HERREN vor Gud, der vil hjælpe os og føre vore Krige!"
  Anden Krønikebog 32:7, 8
 • mine Skridt har holdt dine Spor, jeg vaklede ej på min Gang.
  Salme 17:5
 • Skaf mig ret o Herre, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler på HERREN uden at vakle.
  Salme 26:1
 • Giv os dog Hjælp mod Fjenden! Blændværk er Menneskers Støtte.
  Salme 60:11
 • Vær stille hos Gud alene, min Sjæl, thi fra ham kommer mit Håb;
  Salme 62:5
 • Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser! Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion. They go from strength to strength,
  Salme 84:5, 7
 • han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid, til HERREN;fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd;
  Salme 112:7, 8
 • At ty til HERREN er godt fremfor at stole på Mennesker;
  Salme 118:8
 • Lad mig årle høre din Miskundhed, thi jeg stoler på dig. Lær mig den Vej, jeg skal gå, thi jeg løfter min Sjæl til dig.
  Salme 143:8
 • Stol på HERREN af hele dit Hjerfe, men forlad dig ikke på din Forstand;hav ham i Tanke på alle dine Veje, så jævner han dine Stier.
  Ordsprogene 3:5, 6
 • Ved Omvendelse og Stilhed skal I frelses, i Ro og Tillid er eders Styrke.
  Esajas 30:15
 • Ikke ved Magt og ikke ved Styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers HERRE.
  Zakarias 4:6
 • I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothingJeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre.
  Johannes 15:5
 • thi alt det, som er født af Gud, overvinder Verden; og dette er den Sejr, som har overvundet Verden, vor Tro.
  1Johannes 5:4