Nech si to jednoduché


  • A já budu-liť povýšen od země, všecky potáhnu k sobě. Janův 12:32
  • Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův. 1 Korintským 1:17
  • Ale což bláznivého jest u světa, to sobě vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, Bůh vyvolil, aby zahanbil silné. A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, ano hned, kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zkazil, Proto aby se nechlubilo před obličejem jeho žádné tělo. 1 Korintským 1:27-29
  • A řeč má a kázaní mé nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha svatého a moci, 1 Korintským 2:4