Ustrajnost


  • Brižno pazi na stoku svoju i srcem se brini o stadima, Mudre Izreke 27:23
  • Zidine će tvoje obnoviti stranci i kraljevi njihovi služit će ti. U svojoj srdžbi ja sam te udario, al' u svojoj naklonosti opet ti se smilovah. Izaija 60:10
  • Jer ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Ezekiel 34:11
  • Kaže mu: "Pasi jaganjce moje!" Upita ga po drugi put: "Šimune Ivanov, ljubiš li me?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim!" Kaže mu: "Pasi ovce moje!" Ivan 21:16
  • Ja zasadih, Apolon zali, ali Bog dade rasti. Tako niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rasti. 1 Korinčanima 3:6, 7
  • Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje. 1 Korinčanima 3:10
  • Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna? 1 Korinčanima 9:11
  • Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. 2 Korinčanima 9:6
  • i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti. 2 Timoteju 2:2
  • pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; 1 Petrova 5:2