Zaštita od neprijatelja


 • Vršite moje zakone i moje naredbe; vjerno ih provodite u djelo pa ćete u sigurnosti živjeti na zemlji. LEVITSKI ZAKONIK 25:18
 • O Benjaminu reče: Jahvin je on ljubimac i u miru svagda počiva. Višnji ga štiti svih njegovih dana, između njegovih prebiva bregova. PONOVLJENI ZAKON 33:12
 • Bog vječni tvoje je utočište, a na zemlji drevna njegova mišica pred tobom goni neprijatelja; on dovikuje: 'Uništi!' PONOVLJENI ZAKON 33:27
 • Udostoj se sada blagosloviti dom svoga sluge da ostane dovijeka pred tobom. Jer kad ti, Gospode Jahve, obrekneš i blagosloviš, kuća tvoga sluge bit će blagoslovljena zasvagda." 2 SAMUELOVA 7:29
 • Postavio je namjesnike u Damaščanskom Aramu. Tako Aramejci postadoše Davidovi podanici i moradoše mu plaćati danak. Jahve je davao pobjedu Davidu kuda je god išao. 2 SAMUELOVA 8:6
 • Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je velikaško ime na zemlji. 1 LJETOPISA 17:8
 • Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran počinak. ESTERA 4:8
 • Jahve mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti. ESTERA 16:8
 • Doista, kralj se uzda u Jahvu i po dobroti Svevišnjega neće se pokolebati. Tvoja ruka nek' pronađe sve dušmane tvoje, desnica tvoja neka stigne one koji te mrze! Nek' budu kao u peći ognjenoj kad se ukaže lice tvoje! Nek' ih Jahve gnjevom uništi, neka ih proguta oganj! ESTERA 21:7-9
 • T Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. ESTERA 34:7
 • Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji. ESTERA 46:1
 • A kralj će se radovat' u Bogu, slavit će se tko se kune njime, jer će lašcima biti začepljena usta. ESTERA 63:11
 • Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. ESTERA 91:9, 10
 • Hodočasnička pjesma. Salomonova. Ako Jahve kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Jahve grad ne čuva, uzalud stražar bdi. ESTERA 127:1
 • Učinit ću da ondje za Davida rog izraste, pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika. U sram ću mu obući dušmane, a na njemu će blistat' vijenac moj." ESTERA 132:17,18
 • Ti daješ pobjedu kraljevima, koji si spasio Davida, slugu svojega. Od pogubna mača ESTERA 144:10
 • Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke. MUDRE IZREKE 3:26
 • U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje i njegovim je sinovima utočište. MUDRE IZREKE 14:26
 • Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta. MUDRE IZREKE 18:10
 • Konj se oprema za dan boja, ali Jahve daje pobjedu. MUDRE IZREKE 21:31
 • Svaka je Božja riječ prokušana, štit onima koji se u nj uzdaju. MUDRE IZREKE 30:5
 • Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Amos 3:7
 • Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. EFEŽANIMA 6:11, 12