Molitva


 • "Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
  Matej 7:7
 • Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.
  Ivan 15:7
 • Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš.
  Jeremija 33:3
 • Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.
  Jeremija 29:13
 • Prije nego me zazovu, ja ću im se odazvat'; još će govoriti, a ja ću ih već uslišiti.
  Izaija 65:24
 • "Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima."
  Matej 18:19,20
 • I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali.
  1 Ivan 5:14,15
 • Bez prestanka se molite!
  1 Solunjanima 5:17
 • Da sam u srcu na zlo mislio, ne bi uslišio Gospod. No Bog me uslišio: obazro se na glas molitve moje.
  Psalmi 66:18,19
 • "Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću."
  Luka 22:31,32
 • Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima.
  Jevrejima 7:25
 • Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;
  1 Timoteju 2:8
 • Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha - da se on po Božju zauzima za svete.
  Rimljanima 8:26,27
 • Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!
  Marko 11:24
 • I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
  1 Ivan 3:22
 • I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti."
  Matej 26:39
 • Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti." "Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.
  Matej 6:6,7
 • Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!
  Jevrejima 4:16
 • Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,
  Efežanima 6:18
 • Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;
  1 Timoteju 2:8
 • Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj.
  Psalmi 55:17
 • kad se osvrne na prošnju ubogih i ne prezre molitve njihove.
  Psalmi 102:17
 • Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje: uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
  Psalmi 116:1,2
 • Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj.
  Psalmi 55:17
 • kad se osvrne na prošnju ubogih i ne prezre molitve njihove.
  Psalmi 102:17
 • Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje: uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
  Psalmi 116:1, 2
 • Da, puče sionski koji živiš u Jeruzalemu, više ne plači! Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati; čim te čuje, uslišit će te.
  Izaija 30:19B
 • Prije nego me zazovu, ja ću im se odazvat'; još će govoriti, a ja ću ih već uslišiti.
  Izaija 65:24
 • Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš.
  Jeremija 33:3
 • "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
  Matej 6:5
 • "Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu." "Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima."
  Matej 18:18, 19B, 20
 • I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću."
  Ivan 14:13, 14
 • Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.
  Ivan 15:7
 • U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!"
  Ivan 16:23B, 24
 • Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci!
  Jakovljeva 4:8
 • I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
  1Ivan 3:22
 • I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali.
  1Ivan 5:14, 15
 • Ovako govori Jahve, Svetac Izraelov, njegov tvorac: "Zar je vaše da me o mojoj djeci pitate i da mi nad djelom ruku mojih zapovijedate?
  Izaija 45:11
 • Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.
  Jeremija 29:13
 • Isus im odvrati: "Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego - reknete li i ovoj gori: 'Digni se i baci u more!', bit će tako. I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete."
  Matej 21:21, 21, 22
 • Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!
  Marko 11:24
 • "I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se."
  Luka 11:9, 10
 • Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao.
  Rimljanima 4:20, 21
 • Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -
  Efežanima 3:20
 • Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!
  Jevrejima 4:16
 • A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
  Jevrejima 11:6
 • Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina -
  Jakovljeva 1:6, 7
 • I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.
  1Ivan 5:14
 • Jahve, zorom glas mi već čuješ, zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć'.
  Psalmi 5:3
 • O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
  Psalmi 63:1
 • Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;
  Psalmi 119:2
 • Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."
  Matej 6:6
 • Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne, Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me: u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Doma zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije.
  2 Samuelova 22:5-7
 • Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je čuo."
  Psalmi 22:24
 • I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti."
  Psalmi 50:15
 • U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!
  Psalmi 62:8
 • On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve začu i sjeti se svog Saveza s njima, sažali se na njih u velikom milosrđu svome.
  Psalmi 106:44, 45
 • Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.
  Psalmi 119:10
 • Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!
  Izaija 55:6
 • Nikog nema da tvoje ime prizove, da se probudi i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim.
  Izaija 64:7
 • Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.
  Jeremija 29:13
 • Ustani, viči noću za svake promjene straže. K'o vodu izlij srce pred licem Gospodnjim, k njemu podiži ruke i traži milost za svoju nejačad koja od glada obamire po uglovima ulica.
  Tužaljke 2:19
 • Ispitajmo, pretražimo pute svoje i vratimo se Jahvi. Dignimo svoje srce i ruke svoje k Bogu koji je na nebesima.
  Tužaljke 3:40, 41
 • "Al' i sada - riječ je Jahvina - vratite se k meni svim srcem svojim posteć', plačuć' i kukajuć'."
  JOEL 2:12
 • A kad su se skupili u Galileji, reče im Isus: "Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke
  Matej 17:21