Spasenje


 • Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
  Ivan 3:16
 • Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;
  - Rimljanima 3:23
 • Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.
  Rimljanima 6:23
 • Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
  Ivan 14:6
 • A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,
  Ivan 1:12
 • Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!"
  Ivan 3:3
 • I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.
  Jevrejima 9:22
 • i reče: "Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
  Matej 18:3
 • Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom."
  Otkrivenje 3:20
 • Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.
  1 Ivan 1:9
 • Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
  Rimljanima 10:9,10,13
 • Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.
  Efežanima 2:8,9
 • on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom
  Titu 3:5
 • Oni će mu: "Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se - ti i dom tvoj!"
  Djela apostolska 16:31
 • Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu."
  Ivan 3:36
 • Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.
  Ivan 10:28
 • Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!
  2 Korinčanima 5:17