Добрият сън  • Йов 11:18,19 Ще бъдеш в увереност, защото има надежда; Да! ще се озърнеш наоколо, и ще си легнеш безопасно. Ще легнеш, и не ще има кой да те плаши; Дори мнозина ще търсят твоето благоволение.

  • Псалми 3:5 И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа.

  • Псалми 4:8 Спокойно ще легна и ще спя, Защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност.

  • Псалми 91:5 Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем,

  • Притчи 3:24 Когато лягаш не ще се страхуваш; Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.