Молитва в отчаяние - Desperate Prayer


  • Псалми 9:10 И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.
  • Псалми 34:17 Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.
  • Псалми 86:7 В деня на неволята си ще призова Тебе, Защото ще ме послушаш.
  • Псалми 91:15Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.
  • Псалми 145:18, 19 Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им, и ги избавя.