Pushime


 • Unë rashë e fjeta; pastaj u zgjova, sepse Zoti më përkrah. Psalmet / Psalms 3:5
 • Në paqe do të bie dhe në paqe do të fle, sepse ti vetëm, o Zot, më mban në siguri. Psalmet / Psalms 4:8
 • Ti nuk do të kesh frikë nga tmerri i natës, sa nga shigjeta që fluturon ditën, Psalmet / Psalms 91:5
 • Éshtë e kotë që ju të çoheni herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre që do. Psalmet / Psalms 127:2
 • Kur do të biesh për të fjetur, nuk do të kesh frikë; po, do të biesh dhe gjumi yt do të jetë i ëmbël. Fjalët e urta / Proverbs 3:24
 • I ëmbël është gjumi i punonjësit, qoftë edhe kur ha pak ose shumë; por velitja e të pasurit nuk e lë atë të flerë. Ecclesiastes 5:12
 • Ai hyn në paqe; ata që kanë ecur në ndershmëri pushojnë në shtretërit e tyre. Isaia / Isaiah 57:2
 • "I bekuar qoftë Zoti, që i dha paqe popullit të Izraelit, sipas gjithë atyre premtimeve që kishte bërë; as edhe një fjalë e vetme nuk mbeti pa u zbatuar nga të gjitha premtimet e bëra prej tij me anë të shërbëtorit të tij Moisi. 1 i Mbretërve / I Kings 8:56
 • Do të jesh i sigurt sepse ka shpresë; do të shikosh rreth e qark dhe do të pushosh në siguri. Jobi / Job 11:18
 • Ai hyn në paqe; ata që kanë ecur në ndershmëri pushojnë në shtretërit e tyre. Isaia / Isaiah 57:2
 • Në rast se e përmban këmbën që të mos dhunosh të shtunën, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës sime të shenjtë, në rast se e quan të shtunën kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit, që meritondo të gjesh kënaqësinë tënde tek Zoti, dhe unë do të të bëjë që të kalërosh mbi lartësitë e tokës dhe do të të jap të hash trashëgiminë e Jakobit, atit tënd, sepse goja e Zotit ka folur". Isaia / Isaiah 58:13:14
 • Pra, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë. 1 KORINTASVE / Corinthians 10:31
 • Sepse kush ka hyrë në prehjen e tij, ka bërë pushim edhe ai nga veprat e veta, ashtu si Perëndia nga të tijat.Le të përpiqemi, pra, të hyjmë në atë prehje, që askush të mos bjerë në atë shëmbull të mosbindjes. HEBRENJTE / Hebrew 4:9, 10