Të luftojë për ju


  • Por Moisiu i tha popullit: "Mos kini frikë, qëndroni dhe çlirimi do të vijë nga Zoti, i cili do ta bëjë sot për ju; sepse Egjiptasit që shihni sot, nuk do t'i shihni më kurrë. Eksodi / Exodus 14:13
  • O Zot, përleshu me ata që përleshen me mua; lufto me ata që luftojnë kundër meje. Psalmet / Psalms 35:1
  • Këndojini Zotit një himn të ri sepse ka bërë mrekulli; dora e tij e djathtë dhe krahu i tij i shenjtë i kanë siguruar shpëtimin. Psalmet / Psalms 98:1
  • U thoni atyre që e kanë humbur zemrën: "Bëhuni të fortë, mos kini frikë!". Ja, Perëndia juaj do të vijë me hakmarrjen dhe me shpërblimin e Perëndisë; do të vijë ai vetë për t'ju shpëtuar. Isaia / Isaiah 35:4
  • Të fala Prishilës dhe Akuilës dhe shtëpisë së Onesiforit. 2 TIMOTEUT / Timothy 4:18
  • Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë. HEBRENJTE / Hebrew 13:6
  • Prej kësaj njihen bijtë e Perëndisë dhe bijtë e djallit; kushdo që nuk praktikon drejtësinë nuk është nga Perëndia, dhe i tillë nuk është as ai që nuk do vëllanë e vet. 1GJONI / John 3:8
  • Prandaj gëzohuni, o qiej, dhe ju që rrini në ta. Mjerë ju banorë të tokës e të detit, sepse zbriti djalli drejt jush duke pasur zemërim të madh, duke ditur se ka pak kohë''. ZBULESA / Revelation 12:11