Udhëheqje


  • Përpiqu të njohësh mirë gjendjen e deleve të tua dhe ki kujdes për kopetë e tua, Fjalët e urta / Proverbs 27:23
  • Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem. Ezekieli / Ezekiel 34:11
  • Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem. GJONI / John 21:16
  • Unë mbolla, Apoli ujiti, po Perëndia i bëri të rriten.Kështu, pra, as ai që mbjell, as ai që ujit, nuk është gjë, por Perëndia që rrit. 1 KORINTASVE / Corinthians 3:6, 7
  • Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të; por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të, 1 KORINTASVE / Corinthians 3:10
  • Në qoftë se ne kemi mbjellë midis jush gjërat frymërore, a është gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja materiale? 1 KORINTASVE / Corinthians 9:11
  • Dhe ju them këtë: Ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur. 2 KORINTASVE / Corinthians 9:6
  • Ti, pra, duro pjesën tënde të vuajtjeve, si një ushtar i mirë i Jezu Krishtit. 2 TIMOTEUT / Timothy 2:2
  • Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket. 1 PJETRI / I Peter 5:2