Hou dit eenvoudig


  • En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek. Johannes 12:32
  • Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. 1 Korintiërs 1:17
  • maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. 1 Korintiërs 1:27-29
  • en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, 1 Korintiërs 2:4