Wótče naš
Wótče naš, kiž sy w njebjesach.
Swjeć so Twoje mjeno.
Přińdź Twoje kralestwo.
Stań so Twoja wola, kaž na njebju, tak na zemi.
Wšědny chlěb naš daj nam dźens.
Wodaj nam naše winy, jako my tež wodawamy swojim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
(Přetož Twoje je kralestwo a móc a sława na wěki)
Amen.
Napravite od Wótče naš Vaš homepage. * International Biblical Association * Index