Wóśce nas
Wóśce nas, kenž sy na njebju,
wuswěśone buź Twójo mě;
pśiź k nam Twójo kralejstwo;
Twója wóla se stań
ako na njebju, tak teke na zemi.
Wšedny klěb naš daj nam źinsa,
a wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy swójim winikam.
A njewjeź nas do spytowanja
ale wumóž nas wót togo złego,
Pśeto Twója jo to kralejstwo a ta móc a ta cesć do nimjernosći.
Amen.
Napravite od Božije Molitve Vaš homepage. * International Biblical Association * Index