PAIRE NOSSO
Paire nosso que estás no ceu,
santificao sia tei nome,
fágase tua vontade
assi na terra como no ceu.
Nosso pan de cada dia
damolo hoije
e perdoa nossas ofensas
como nós tamén perdoamos os que mos ofenden.
Non mos deixes caír en tentación
e libramos do mal
Amén
¡Haga del PAIRE NOSSO su página de inicio! * International Biblical Association * Index