PARE NOSTRA
Pare nostra del cel,
sigui santificat el teu nom;
vingui el teu Regne;
faci’s la teva voluntat,
com al cel,
així també a la terra.
Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia;
i perdona’ns les nostres ofenses,
com també nosaltres hem perdonat els qui ens ofenen;
i no deixis que caiguem en la temptació,
ans deslliura’ns del Maligne.
Amen.
¡Haga del PARE NOSTRA su página de inicio! * International Biblical Association * Index