Taludtod ng araw

[Copy and send, from here:]

Taludtod ng araw:

Magandang Umaga! 🙂

https://www.wordproject.org/bibles/votd2/index_tl.htm