Kara iddia


 • Kalk, sana vereceğim toprakları boydan boya dolaş." Yaratılış 13:17
 • "'Tarlanız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Sizse yabancısınız, konuğumsunuz. Levililer 25:23
 • Ayak basacağınız her yer sizin olacak. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Fırat Irmağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanacak. Yasa'nın Tekrarı 11:24
 • Beni huzura kavuşturdu, Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı. 2 Samuel 22:20
 • Dile benden, miras olarak sana ulusları, Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Mezmurlar 2:8
 • O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar, RAB kurtardı onları dertlerinden. Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek, Onlara doğru yolda öncülük etti. Mezmurlar 107:6, 7
 • Sağa ya da sola sapacağınız zaman, Arkanızdan, 'Yol budur, bu yoldan gidin Diyen sesini duyacaksınız. Yeşaya 30:21
 • "Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Matta 7:7
 • İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca, Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İbranilere 11:8
 • Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım." Yaratılış 28:15
 • "Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. Mısır'dan Çıkış 23:20
 • "Şimdi git, halkı sana söylediğim yere götür. Meleğim sana öncülük edecek. Ama zamanı gelince günahlarından ötürü onları cezalandıracağım." Mısır'dan Çıkış 32:34
 • RAB, "Varlığım sana eşlik edecek" diye yanıtladı, "Seni rahata kavuşturacağım." Mısır'dan Çıkış 33:14
 • "İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız. Yasa'nın Tekrarı 28:6
 • Bir ulustan öbürüne, Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi, Onlar için kralları bile payladı: "Meshettiklerime* dokunmayın, Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi. Mezmurlar 105:13-15
 • O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar, RAB kurtardı onları dertlerinden. Fırtınayı limanlığa çevirdi, Yatıştı dalgalar; Rahatlayınca sevindiler, Diledikleri limana götürdü RAB onları. Mezmurlar 107:28-30
 • Şimdiden sonsuza dek RAB koruyacak gidişini, gelişini. Mezmurlar 121:8
 • Seherin kanatlarını alıp uçsam, Denizin ötesine konsam, Orada bile elin yol gösterir bana, Sağ elin tutar beni. Mezmurlar 139:9, 10
 • "Senin önünsıra gidip Dağları düzleyecek, Tunç* kapıları kırıp Demir sürgülerini parçalayacağım. Seni adınla çağıranın Ben RAB, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diye Karanlıkta kalmış hazineleri, Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim. Yeşaya 45:2, 3
 • "Bu yüzden de ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: Onları uzaktaki uluslar arasına gönderdim, ülkeler arasına dağıttım. Öyleyken gittikleri ülkelerde kısa süre için onlara barınak oldum. Ezekiel 11:16