Sevdiklerinize gelen Ayırma


 • Mispa diye de anılır. Çünkü Lavan, "Birbirimizden uzak olduğumuz zaman RAB aramızda gözcülük etsin" dedi,
  Yaratılış 31:49
 • "Bu çocuk için yakarmıştım; RAB dileğimi yerine getirdi. Ben de onu RAB'be adıyorum. Yaşamı boyunca RAB'be adanmış kalacaktır." Sonra çocuk orada RAB'be tapındı.
  1 Samuel 1:27, 28
 • Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, Kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana.
  Mezmurlar 23:4
 • Annemle babam beni terk etseler bile, RAB beni kabul eder.
  Mezmurlar 27:10
 • RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır.
  Mezmurlar 34:18
 • O kırık kalplileri iyileştirir, Yaralarını sarar.
  Mezmurlar 147:3
 • Sevgiyi engin sular söndüremez, Irmakla
  Ezgiler Ezgisi 8:7
 • r süpürüp götüremez. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile, Yine de hor görülür![Kızın Arkadaşları] Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.
  Yuhanna 14:18
 • Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez.
  Romalılara 8:18
 • Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.
  2 Korintoslulara 1:4
 • Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım.
  Filipililere 3:7, 8
 • Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz.
  1 Selaniklilere 4:13
 • Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.
  1 Petrus'un 1:7
 • Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır.
  İbranilere 10:36