Tanrı'nın Sözü


  • Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük. Yuhanna 1:1, 14
  • İsa ona şu karşılığı verdi: "'İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar' diye yazılmıştır." Matta 4:4
  • Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için. Mezmurlar 119:11
  • Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Yuhanna 15:
  • 3 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, Saf insanlara akıl verir. Mezmurlar 119:130
  • Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. 2 Timoteosa 2:15
  • Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. İbranilere 4:12
  • Yaşam veren Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yuhanna 6:63
  • Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır." Matta 24:35
  • Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. 1 Petrus'un 2:2