Tanrı'nın Sözü


 • Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.
  Yuhanna 1:1, 14
 • İsa ona şu karşılığı verdi: "'İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar' diye yazılmıştır."
  Matta 4:4
 • Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için.
  Mezmurlar 119:11
 • Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.
  Yuhanna 15:
 • 3 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, Saf insanlara akıl verir.
  Mezmurlar 119:130
 • Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.
  2 Timoteosa 2:15
 • Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.
  İbranilere 4:12
 • Yaşam veren Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.
  Yuhanna 6:63
 • Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır."
  Matta 24:35
 • Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.
  1 Petrus'un 2:2