God sömn  • Job 11:18,19Du kan då vara trygg, ty du äger ett hopp; du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila. Ja, du får då ligga i ro, utan att någon förskräcker dig, och många skola söka din ynnest.

  • Psaltaren 3:5 Jag lade mig och somnade in; jag har åter vaknat upp, ty HERREN uppehåller mig.

  • Psaltaren 4:8I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.

  • Psaltaren 91:5 Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen,

  • Ordspråksboken 3:24När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött.