Desperat bön  • Psaltaren 9:10 Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

  • Psaltaren 34:17När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.

  • Psaltaren 86:7 På min nöds dag åkallar jag dig, ty du skall svara mig.

  • Psaltaren 91:15 Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

  • Psaltaren 145:18, 19 HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.