Uppföljning


 • Se väl till dina får, och hav akt på dina hjordar.
  Ordspråksboken 27:23
 • Och främlingar skola bygga upp dina murar, och deras konungar skola betjäna dig.
  Jesaja 60:10
 • Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag skall själv taga mig an mina får och leta dem tillsammans.
  Hesekiel 34:11
 • Åter frågade han honom, för andra gången: "Simon, Johannes' son, älskar du mig?" Han svarade honom: "Ja, Herre; du vet att jag har dig kär." Då sade han till honom: "Var en herde för mina får."
  Johannes 21:16
 • Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.Alltså kommer det icke an på den som planterar, ej heller på den som vattnar, utan på Gud, som giver växten.
  1 Korinthierbrevet 3:6, 7
 • Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, huru han bygger därpå.
  1 Korinthierbrevet 3:10
 • Om vi hava sått åt eder ett utsäde av andligt gott, är det då för mycket, om vi få inbärga från eder en skörd av lekamligt gott?
  1 Korinthierbrevet 9:11
 • Besinnen detta: den som sår sparsamt, han skall ock skörda sparsamt; men den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse.
  2 Korinthierbrevet 9:6
 • Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.
  2 Timotheosbrevet 2:2
 • Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta.
  1 Petrusbrevet 5:2