Vila i Herren


 • Han sade: "Skall jag då själv gå med och föra dig till ro?"
  2 Mosebok 33:14
 • När de så voro på väg ned mot ändan av staden, sade Samuelsboken till Saul: "Säg till tjänaren att han skall gå före oss" - och han fick gå - "men du själv må nu stanna här, så vill jag låta dig höra vad Gud har talat."
  1 Samuelsboken 9:27
 • "Låt oss bygga dessa städer och förse dem runt omkring med murar och torn, med portar och bommar, medan vi ännu hava landet i vår makt, därför att vi hava sökt HERREN, vår Gud; ty vi hava sökt honom, och han har låtit oss få lugn på alla sidor." Så byggde de då, och allt gick väl.
  2 Krönikeboken 14:7
 • Vredgens, men synden icke; eftersinnen i edra hjärtan, på edra läger, och varen stilla. Sela.
  Psaltaren 4:4
 • Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.
  Psaltaren 27:14
 • Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.
  Psaltaren 37:7
 • Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
  Psaltaren 40:1
 • "Bliven stilla och besinnen att jag är Gud;
  Psaltaren 46:10
 • Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja att den rättfärdige vacklar.
  Psaltaren 55:22
 • Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.
  Psaltaren 62:8
 • Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.
  Jesaja 26:3
 • "Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka." Men i viljen icke.
  Jesaja 30:15
 • Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid.
  Jesaja 32:17
 • men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.
  Jesaja 40:31
 • Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
  Jeremia 17:7
 • Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp.
  Jeremia 29:11
 • HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN.
  Klagovisorna 3:25, 26
 • Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."
  Matteus 11:28-30
 • Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.
  Filipperbrevet 4:7
 • Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för "den dagen" bevara vad som har blivit mig betrott.
  2 Timotheosbrevet 1:12
 • Och "kasten alla edra bekymmer på honom", ty han har omsorg om eder.
  1 Petrusbrevet 5:7