Tro


 • Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.
  Romabrevet10:17
 • Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.
  Ordspråksboken3:5, 6
 • Då sade Jesus till honom: "Om jag förmår, säger du. Allt förmår den som tror."
  Markus 9:23
 • Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!
  2 Korinthierbrevet 5:17
 • Ty för Gud kan intet vara omöjligt."
  Lukas 1:37
 • Då rörde han vid deras ögon och sade: "Ske eder efter eder tro."
  Matteus 9:29
 • Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser.
  Hebreerbrevet 11:1
 • Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren -en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar.
  Jakobsbrevet 1:5-8
 • men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.
  Hebreerbrevet 11:6
 • Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död.
  Jakobsbrevet 2:26
 • Ty allt som icke sker av tro, det är synd.
  Romabrevet 14:23
 • och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
  Hebreerbrevet 10:38
 • Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.
  Job 13:15
 • "Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka." Men i viljen icke.
  Jesaja 30:15
 • äro vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord Ty han kan icke förneka sig själv.
  2 Timotheosbrevet 2:13
 • Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.
  1 Johannes 5:4
 • Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.
  Efesierbrevet 6:16
 • Han svarade dem: "För eder otros skull. Ty sannerligen säger jag eder: Om I haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och det skall flytta sig; ja, intet skall då vara omöjligt för eder."
  Matteus 17:20
 • Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
  Hebreerbrevet 12:2
 • Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
  Romabrevet 5:1
 • Jesus svarade och sade till dem: "Haven tro på Gud.
  Markus 11:22
 • Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,för att, om eder tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat - detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra själars frälsning.
  1 Petrusbrevet 1:6-9