Furaha

0:00
0:00

 • Nao wote wanaokukimbilia watafurahi; Watapiga daima kelele za furaha. Kwa kuwa Wewe unawahifadhi, Walipendao jina lako watakufurahia.
  Zaburi 5:11
 • Utanijulisha njia ya uzima; Mbele za uso wako ziko furaha tele; Na katika mkono wako wa kuume Mna mema ya milele.
  Zaburi 16:11
 • Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, Katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, Lakini asubuhi huwa furaha.
  Zaburi 30:5
 • Wapandao kwa machozi Watavuna kwa kelele za furaha.
  Zaburi 126:5
 • Heri kila mtu amchaye Bwana, Aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila; Utakuwa heri, na kwako kwema.
  Zaburi 128:1, 2
 • Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba; na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao; nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia.
  Isaya 35:10
 • Hayo nimewaambia, ili furaha yangu iwe ndani yenu, na furaha yenu itimizwe.
  Yohana 15:11
 • Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu.
  Warumi 14:17