Simplitate


  • Şi după ce voi fi înălţat de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.`` Ioan 12:32
  • De fapt, Hristos m'a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia:nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. 1 Corinteni 1:17
  • Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sînt, ca să nimicească pe cele ce sînt; pentruca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:27-29
  • Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într'o dovadă dată de Duhul şi de putere, 1 Corinteni 2:4