Fericire


  • Atunci toţi cei ce se încred în Tine, se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celorce iubesc Numele Tău. Psalmi 5:11
  • Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sînt bucurii nespuse, şi desfătări vecinice în dreapta Ta. Psalmi 16:11
  • Căci mînia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa:seara vine plînsul, iar dimineaţa veselia. Psalmi 30:5
  • Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cîntări de veselie. Psalmi 126:5
  • Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mînilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine. Psalmi 128:1, 2
  • Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cîntece de biruinţă. O bucurie vecinică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi! Isaia 35:10
  • V'am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, şi bucuria voastră să fie deplină. Ioan 15:11
  • Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt. Romani 14:17