Fericire


 • Atunci toţi cei ce se încred în Tine, se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celorce iubesc Numele Tău.
  Psalmi 5:11
 • Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sînt bucurii nespuse, şi desfătări vecinice în dreapta Ta.
  Psalmi 16:11
 • Căci mînia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa:seara vine plînsul, iar dimineaţa veselia.
  Psalmi 30:5
 • Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cîntări de veselie.
  Psalmi 126:5
 • Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mînilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine.
  Psalmi 128:1, 2
 • Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cîntece de biruinţă. O bucurie vecinică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!
  Isaia 35:10
 • V'am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
  Ioan 15:11
 • Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt.
  Romani 14:17