Wołanie


  • I będą ufać w tobie, którzy znają imię twoje; albowiem nie opuszczasz tych, Panie! którzy cię szukają. [Psalmówów 9:10]
  • Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich. [Psalmówów 34:17]
  • Wzywam cię w dzień ucisku mego; bo mię ty wysłuchasz. [Psalmówów 86:7]
  • Będzie mię wzywał, a wysłucham go; Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go, i uwielbię go. [Psalmówów 91:15]
  • Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich. [Psalmówów 145:18, 19]