Szczęście


 • A niechaj się rozweselą wszyscy, co ufają w tobie; na wieki niech wykrzykują, gdyż ich ty szczycić będziesz, i rozradują się w tobie, którzy miłują imię twoje.
  Psalmówów 5:11
 • Oznajmisz mi drogę żywota; obfitość wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki.
  Psalmówów 16:11
 • Albowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego; z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele.
  Psalmówów 30:5
 • Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem;
  Psalmówów 126:5
 • Pieśń stopni. Błogosławiony wszelki, który się boi Pana, który chodzi drogami jego. Bo prace rąk twoich pożywać będziesz; błogosławionym będziesz, i będzieć się dobrze działo.
  Psalmówów 128:1, 2
 • Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze.
  Izajasza 35:10
 • Tomci wam powiedział, aby wesele moje w was trwało, a wesele wasze było zupełne.
  Jana 15:11
 • Albowiem królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym:
  Rzymian 14:17