God søvn  • Jobs 11:18,19 Og du skal være trygg, for da er det håp, og når du har sett dig vel omkring, kan du legge dig trygt til ro. Og du skal hvile, og ingen skal skremme dig op, og mange skal søke din yndest.

  • Salmenes 3:5 Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig.

  • Salmenes 4:8 I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.

  • Salmenes 91:5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen,

  • Salomos Ordsprog 3:24 Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt.