Separasjon fra kjære


 • og tillike Mispa, [de. et sted hvorfra en skuer vidt omkring] fordi han sa: Herren holde vakt mellem mig og dig, når vi kommer hverandre av syne;
  1 Mosebok 31:49
 • Denne gutt var det jeg bad om, og Herren har gitt mig det jeg bad ham om.Og nu gir jeg ham tilbake til Herren for all den tid han er til; det var for Herrens skyld jeg bad om ham. Og de tilbad Herren der.
  1 Samuels 1:27, 28
 • Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.
  Salmenes 23:4
 • For min far og min mor har forlatt mig, men Herren tar mig op.
  Salmenes 27:10
 • Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.
  Salmenes 34:18
 • Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.
  Salmenes 147:3
 • Mange vann kan ikke utslukke kjærligheten, og strømmer ikke overskylle den; om nogen vilde gi alt han har i sitt hus, for kjærligheten, vilde han bare bli foraktet.
  Salomos Høisang 8:7
 • Jeg vil ikke efterlate eder farløse; jeg kommer til eder.
  Johannes 14:18
 • For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.
  Romerne 8:18
 • han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!
  2 Korintierne 1:4
 • Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap;ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, forat jeg kan vinne Kristus
  Filippenserne 3:7, 8
 • Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp.
  1 Tessalonikerne 4:13
 • forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,
  1 Peters 1:7