Rope til ham og han vil svare  • Salmenes 9:10 Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

  • Salmenes 34:17Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

  • Salmenes 86:7 På min nøds dag kaller jeg på dig, for du svarer mig.

  • Salmenes 91:15 Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

  • Salmenes 145:18, 19 Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Han gjør efter deres velbehag som frykter ham, og han hører deres rop og frelser dem.