Forsyning


 • For pengekjærhet er en rot til alt ondt; av lyst dertil har somme faret vill fra troen og har gjennemstunget sig selv med mange piner.
  1 Timoteus 6:10
 • Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!
  Matteus 6:33
 • Skal et menneske rane fra Gud, siden I raner fra mig? Og I sier: Hvad har vi rant fra dig? Tienden og de hellige gaver.Forbannelsen har rammet eder, og fra mig raner I, ja hele folket.Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål!
  Malakias 3:8-10
 • Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.
  Filippenserne 4:19
 • Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød.
  Salmenes 37:25
 • Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.
  1 Johannes 5:14, 15
 • Herren er min hyrde, mig fattes intet.
  Salmenes 23:1
 • De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt.
  Salmenes 34:10
 • Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela.
  Salmenes 68:19
 • lukk din munn vidt op, at jeg kan fylle den!
  Salmenes 81:10
 • For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.
  Salmenes 84:11
 • Alles øine vokter på dig, og du gir dem deres føde i sin tid.Du oplater din hånd og metter alt levende med velbehag. [de. med det som er dem velbehagelig]
  Salmenes 145:15, 16
 • Den rettferdige eter så han blir mett, men de ugudeliges buk blir tom.
  Salomos Ordsprog 13:25
 • Er I villige og hører, skal I ete landets gode ting,
  Esaias1:19
 • Og jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse; jeg vil sende regn i rette tid; velsignelses regnstrømmer skal det være.
  Esekiel 34:26
 • Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.
  Matteus 6:8
 • Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op.
  Matteus7:7, 8
 • Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!
  Matteus 7:11
 • og alt det I beder om med tro i eders bønn, det skal I få.
  Matteus 21:22
 • Og han sa til dem: Da jeg sendte eder ut uten pung og skreppe og sko, fattedes eder da noget? De sa: Nei, intet.
  Lukas 22:35
 • Så har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.
  I Korintierne 9:14
 • og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.
  Johannes 3:22