Kesombongan


 • Hentikanlah bualmu yang kosong! Akhirilah omongan yang sombong! Sebab TUHAN itu Allah yang mahapaham; yang menghakimi segala perbuatan orang. 1 Samuel 2:3
 • Orang yang sombong akan dihina; orang yang rendah hati adalah bijaksana. - Amsal 11:2
 • Keangkuhan hanya menghasilkan pertengkaran; orang yang bijaksana mau menerima ajaran. Amsal 13:10
 • TUHAN akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda Ia lindungi. Amsal 15:25
 • Orang yang takwa kepada TUHAN dan merendahkan diri, akan bahagia, makmur dan dihormati. Amsal 22:4
 • Orang angkuh akan direndahkan; orang yang rendah hati akan dipuji. Amsal 29:23
 • Orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati; jangan sampai ia jatuh. 1 Korintus 10:12
 • Tetapi hukum agama tidak didasarkan Atas halaman iman. Dalam Alkitab tertulis bahwa orang yang menjalankan hukum agama, akan hidup karena hukum itu. Galatia 3:12
 • Hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kalian. Yakobus 4:10
 • Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan." Lukas 14:11
 • Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah: Mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia,mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Galatia 5:22, 23
 • Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri, atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri.Perhatikanlah kepentingan orang lain; jangan hanya kepentingan diri sendiri.Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus: Filipi2:3-5
 • Semua orang sombong dibenci TUHAN; Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Amsal 16:5
 • Kesombongan mengakibatkan kehancuran; keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Amsal 16:18
 • Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Amsal 16:25
 • Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Amsal 18:12
 • Meskipun begitu, rahmat Allah yang diberikan kepada kita lebih kuat daripada keinginan roh kita itu. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tertulis juga, "Allah menentang orang yang sombong, tetapi sebaliknya Ia mengasihi orang yang rendah hati." Yakobus 4:6
 • TUHAN membimbing orang yang rendah hati, dan mengajar mereka kehendak-Nya. Mazmur 25:9
 • Begitu juga Saudara, orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, "Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati."Sebab itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya.Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. 1 Petrus 5:5-7
 • "Katakan kepada Raja Benhadad: Prajurit yang sejati akan merasa bangga sesudah bertempur, bukan sebelumnya." I Kings 20:11
 • Alam semesta adalah buatan tangan-Ku, maka semua itu dijadikan. Tetapi kesukaan-Ku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya, yang takut dan taat kepada-Ku. Yesaya 66:2