Pihenés és vakáció


 • Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. A zsoltárok 3:5
 • Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. A zsoltárok 4:8
 • Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal; A zsoltárok 91:5
 • Szerelmesének álmában ád eleget. A zsoltárok 127:2
 • Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörûséges lesz a te álmod. A példabeszédek 3:24
 • Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset egyék; a gazdagnak pedig bõvölködése nem hagyja õt aludni. Ecclesiastes 5:12
 • Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon járának. Ézsaiás 57:2
 • Áldott legyen az Úr, a ki nyugodalmat adott az õ népének, az Izráelnek, minden õ beszéde szerint, csak egy beszéde is hiábavaló nem volt minden õ jó beszédei közül, a melyeket szólott Mózes, az õ szolgája által. 1 Kings 8:56
 • Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Jób 11:18
 • Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon járának. Ézsaiás 57:2
 • Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem ûzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörûségnek hívod, az Úr szent és dicsõséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:Akkor gyönyörûséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! Ézsaiás 58:13:14
 • Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsõségére míveljetek. 1 korinthusiakhoz 10:31
 • Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.Mert a ki bement az õ nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitõl, a miképen Isten is a magáéitól, Zsidókhoz 4:9, 10