Született ima  • A zsoltárok 9:10Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.

  • A zsoltárok 34:17 Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket.

  • A zsoltárok 86:7Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.

  • A zsoltárok 91:15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsõítem õt.

  • A zsoltárok 145:18, 19 Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt. Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket.