תפילה נואשת


  • Psalms 9 :10 ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃
  • Psalms 34 :17 צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃
  • Psalms 86:7 ביום צרתי אקראך כי תענני׃
  • Psalms 91:15יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
  • Psalms 145:18, 19 קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃ 1רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃