לספק


 • כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃
  הראשונה אל־טימותיום 6: 10
 • אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
  מַתָּי 6: 33
 • היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה׃במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו׃הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃
  מלאכי 3: 8- 10
 • ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃
  אל־הפיליפיים 4: 19
 • נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃
  תהלים 37: 25
 • וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃
  1 יוחנן 5: 14, 15
 • מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃
  תהלים 23: 1
 • כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃
  תהלים 34: 10
 • ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה׃
  תהלים 68: 19
 • אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃
  תהלים 81: 10
 • כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
  תהלים 84: 11
 • עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
  תהלים 145: 15, 16
 • צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר׃
  משלי 13: 25
 • אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו׃ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר׃
  ישעיה 1: 19, 20
 • ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו׃
  יחזקאל 34: 26
 • ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו׃-
  מַתָּי 6: 8
 • שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃
  מַתָּי 7: 7, 8
 • הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃
  מַתָּי 7: 11
 • וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
  מַתָּי 21: 22
 • ויאמר אליהם כאשר שלחתי אתכם בלי כיס ותרמיל ונעלים החסרתם דבר ויאמרו לא חסרנו כל דבר׃
  לוקם 22: 35
 • כן תקן אדנינו גם הוא אשר יחיו המבשרים על הבשורה׃
  הראשונה אל־הקורינתים - 9: 14
 • וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
  1 יוחנן 3: 22