אמון


 • לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃
  אל־הרומיים 10: 17
 • בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
  משלי 3: 5, 6
 • ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃
  מרקוםי 9: 23
 • ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃
  השנייה אל־הקורינתים 5: 17
 • כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃
  לוקם 1: 37
 • ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃
  מַתָּי 9: 29
 • כי האמונה היא חסן הבטחון במקוה והוכחת דברים לא נראים׃
  אל־העברים 11: 1
 • ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃
  יעקב 1: 5- 8
 • ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃
  אל־העברים 11: 6
 • כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃
  יעקב 2: 26
 • ואשר לו ספק באכלו נאשם כי לא עשה מאמונה וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא,׃
  אל־הרומיים 14: 23
 • הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃
  אל־העברים 10: 38
 • הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃
  איוב 13: 15
 • כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃
  ישעיה 30: 15
 • אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃ -
  השנייה אל־טימותיום 2: 13
 • כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃
  1 יוחנן 5: 4
 • ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃
  אל־האפסיים 6: 16
 • ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין -
  מַתָּי 17: 20
 • ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃
  אל־העברים 12: 2
 • לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃
  אל־הרומיים 5: 1
 • ויען ישוע ויאמר אליהם תהי נא בכם אמונת אלהים׃
  מרקוםי 11: 22
 • רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃
  פטרום הראשונה 1: 6- 9