απλότητα


  • και εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό μου. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:32
  • Επειδή, ο Χριστός δεν με απέστειλε για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το ευαγγέλιο· όχι με σοφία λόγου, για να μη ματαιωθεί ο σταυρός τού Χριστού. 1 Κορινθίους 1:17
  • Αλλά, ο Θεός διάλεξε τα μωρά τού κόσμου, για να καταντροπιάσει τούς σοφούς· και τα ασθενή τού κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά·και τα αγενή τού κόσμου και τα εξουθενημένα διάλεξε ο Θεός, και εκείνα που θεωρούνται για τίποτε, για να καταργήσει αυτά που θεωρούνται κάτι.Για να μη καυχηθεί καμιά σάρκα μπροστά του. 1 Κορινθίους 1:27-29
  • Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονταν με καταπειστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος και δύναμης· 1 Κορινθίους 2:4