Ylpeys


 • Älkää yhä ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja; sillä Herra on kaikkitietävä Jumala, hänen edessänsä punnitaan teot.
  ENSIMMÄINEN SAMUELIN KIRJA 2:3
 • Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyräin tykönä on viisaus.
  SANANLASKUT 11:2
 • Ylpeys tuottaa pelkkää toraa, mutta jotka ottavat neuvon varteen, niillä on viisaus.
  SANANLASKUT 13:10
 • Ylpeitten huoneen Herra hajottaa, mutta lesken rajan hän vahvistaa.
  SANANLASKUT 15:25
 • Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä.
  SANANLASKUT 22:4
 • Ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä, mutta alavamielinen saa kunnian.
  SANANLASKUT 29:23
 • Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
  Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:12
 • Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä".
  Kirje galatalaisille 3:12
 • Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.
  Jaakobin kirje 4:10
 • Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään."
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:11
 • Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.Sellaista vastaan ei ole laki.
  Kirje galatalaisille 5:22, 23
 • ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänneja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
  Kirje filippiläisille2:3-5
 • Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää rankaisematta.
  SANANLASKUT 16:5
 • Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.
  SANANLASKUT 16:18
 • Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.
  SANANLASKUT 16:25
 • Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.
  SANANLASKUT 18:12
 • Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
  Jaakobin kirje 4:6
 • Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä.
  PSALMIT 25:9
 • Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".
  Ensimmäinen Pietarin kirje 5:5-7
 • "Sanokaa hänelle: 'Älköön se, joka vyöttäytyy miekkaan, kerskatko niinkuin se, joka sen riisuu'".
  1 Kings 20:11
 • Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.
  JESAJA 66:2