Hengissä vaikeina aikoina


 • Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta, sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut.
  ENSIMMÄINEN KUNINGASTEN KIRJA 17:16
 • Nälänhädässä hän vapahtaa sinut kuolemasta ja sodassa miekan terästä.
  JOB 5:20
 • Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina.Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra.
  PSALMIT 9:9, 10
 • Herra tuntee nuhteettomain päivät, ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti.Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.
  PSALMIT 37:18, 19
 • Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää.
  PSALMIT 37:25
 • Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat,vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Sela.
  PSALMIT 46:1-3
 • Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
  PSALMIT 62:8
 • se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan".
  PSALMIT 91:2
 • Hän levitti suojaksi pilven ja tulen valaisemaan yötä.He pyysivät, ja hän pani tulemaan viiriäiset, ja hän ravitsi heitä taivaan leivällä.Hän avasi kallion, ja vettä vuoti; se juoksi virtana kautta erämaan.
  PSALMIT 105:39-41
 • Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,
  JESAJA 44:3
 • Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:30, 31
 • Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina".Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
  Kirje roomalaisille 8:35-39
 • Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
  Toinen kirje korinttilaisille 4:8, 9
 • Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.
  Johanneksen ilmestys 12:6
 • Hän sitoo vedet pilviinsä, eivätkä pilvet halkea niiden alla.Hän peittää valtaistuimensa näkyvistä, levittää pilvensä sen ylitse.Hän on vetänyt piirin vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.
  JOB 26:8-10
 • Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat,vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Sela.
  PSALMIT 46:1-3
 • Sinä hallitset meren raivon; kun sen aallot kohoavat, sinä ne asetat.
  PSALMIT 89:9
 • Mutta yli suurten, voimallisten vetten pauhinan, yli meren kuohujen on Herra korkeudessa voimallinen.
  PSALMIT 93:4
 • Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät.
  PSALMIT 107:29
 • ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta.
  JESAJA 4:6
 • Sillä sinä olit turvana vaivaiselle, turvana köyhälle hänen ahdingossansa, suojana rankkasateelta, varjona helteeltä; sillä väkivaltaisten kiukku on kuin rankkasade seinää vastaan.
  JESAJA 25:4
 • Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta.
  JESAJA 43:2
 • Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat.
  NAAHUM 1:7
 • Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven.Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?"
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 8:26, 27
 • Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:19